[Automation Framework] Giới thiệu vài Test Automation Frameworks

Test automation framework là gì?

Mô hình kiểm thử tự động – một cách đơn giản – là một tập hợp các quy luật, nguyên tắc dùng trong quá trình viết mã kiểm thử. Các quy luật giúp chúng ta viết mã theo một cách mà kết quả cuối cùng là “giảm thiểu việc chỉnh sửa mã kiểm thử khi ứng dụng thay đổi”.

A framework defines a set of rules or best practices which we can follow in a systematic way to achieve the desired results

Các automated testing framework cung cấp một kiến trúc riêng cho project kiểm thử của chúng ta, điều mà nền tảng của các công cụ test mà chúng ta sử dụng thì lại thường không cung cấp. Mỗi kiểu framework lại có những quy tắc riêng, các hướng dẫn, giao thức và thủ tục riêng dành cho các công việc như tạo test case, tổ chức và thực thi các test case.

Trong phần lớn các trường hợp, việc tổ chức framework sẽ đóng vai trò quan trọng hơn là việc lựa chọn một framework, vì việc tổ chức tốt sẽ mang lại sự chuẩn hóa nhất định trong quy trình phát triển và kiểm thử, từ đó giúp nâng cao hiệu quả các hoạt động trong project.

Các loại framworks phổ biến

 • Linear Scripting Framework – Tuyến tính
 • Modular Testing Framework – Hướng module
 • Data Driven Testing Framework – Hướng dữ liệu
 • Keyword Driven Testing Framework – Hướng từ khóa
 • Hybrid Testing Framework – Kết hợp
 • Behavior Driven Development Framework – Hành vi

1. LINEAR FRAMEWORK

Đặc điểm cơ bản

 • Mọi thứ liên quan đến mã đều được định nghĩa bên trong phương thức kiểm thử
 • Không quan tâm đến việc lãng phí và trùng lặp các câu lệnh
 • Việc record/playback thường xuyên sinh ra mã tuyến tính
 • Dễ dàng để bắt đầu
 • Khó khăn trong việc chỉnh sửa

Mô hình này có thể được dùng trong dự án nhỏ, nơi mà không có quá nhiều màn hình giao diện cũng như chức năng. Mặc khác, chúng ta cũng hay dùng mô hình này khi sử dụng một công cụ kiểm thử tự động lần đâu tiên. Thông qua việc record/playback và phát sinh mã, chúng ta có thể học được cách công cụ tương tác với ứng dụng như thế nào. Ngoài hai lý do trên, mô hình này không được khuyến khích sử dụng trong kiểm thử tự động.

Linear Scripting Framework is a basic level test automation framework which is in the form of ‘Record and Playback’ in a linear fashion. This framework is also known as ‘Record and Playback’ framework. This type of framework is used to test small sized applications. In this type, creation, and execution of test script are done individually for each test case individually.

Using this framework, we could generate test scripts (Record and playback) without planning much or consume much time but it has its own drawbacks such as lack of reusability and hard coding the data does not allow to run with multiple data sets.

2. Modular framework

Đặc điểm cơ bản

 • Các đối tượng được định nghĩa một lần và tái sử dụng trong các phương thức kiểm thử.
 • Các phương thức nhỏ và có mục đích được tạo ra cho những chức năng riêng biệt
 • Kịch bản kiểm thử tự động là một tập hợp các phương thức nhỏ và các đối tượng được định nghĩa từ trước
 • Cho phép chúng ta dễ dàng viết các mã dễ dàng được chỉnh sửa

Mục đích chính của Mô hình này là việc chỉnh sửa dễ dàng. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trên giao diện, chúng ta chỉ cần chỉnh sửa trong các phương thức và đối tượng. Mã kiểm thử chính của chúng ta vẫn hoạt động chính xác. Mô hình POM (Page Object Model) – thường được dùng với Selenium – là một dạng của việc ứng dụng Mô hình hướng modul. Toàn bộ trang web sẽ được chia nhỏ thành các trang. Các đối tượng UI của từng trang được định nghĩa bên trong từng lớp của trang đó. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trên ứng dụng web, chúng ta chỉ cần chỉnh sửa lớp của trang đó, những lớp của trang khác vẫn giữ nguyên. Kết quả cuối cùng chúng ta sẽ có những đoạn mã được bảo trì tốt hơn và dễ đọc hơn.

Điểm yếu của mô hình này là nó yêu cầu một mức độ kỹ năng lập trình và hiểu sâu về hướng đối tượng. Nếu bạn có nó, khuôn mẫu này được khuyến khích sử dụng.

In the modular testing framework, testers create test scripts on module wise by breaking down the complete application under test into smaller, independent tests. In simple words, testers divide the application into multiple modules and create test scripts individually. These individual test scripts can be combined to make larger test scripts by using a master script to achieve required scenarios. This master script is used to invoke the individual modules to run end to end test scenarios. In this framework, testers write function libraries to use it when ever required. This is AKA modularity framework or module-based framework.

3. DATA – DRIVEN FRAMEWORK

Đặc điểm cơ bản

 • Dữ liệu kiểm thử (giá trị đầu vào và đầu ra) được tách khỏi mã nguồn và lưu trong một tập tin bên ngoài. Nó có thể là một tập tin CSV, một bảng Excel hay một cơ sở dữ liệu.
 • Khi mã kiểm thử thực thi, các giá trị này được lấy ra từ tập tin, chứa vào biến và thay thế các giá trị cứng (nếu có) trong mã nguồn.
 • Thực sự hữu ích khi mà cùng một kịch bản kiểm thử cần thực thi với nhiều dữ liệu đầu vào khác nhau.

Có vài ưu điểm khi áp dụng mô hình này. Tất cả các giá trị kiểm thử được lưu bên ngoài mã nguồn, do đó, bất kỳ thay đổi nào xảy ra trong quá trình phát triển ứng dụng, chúng ta chỉ cần thay đổi dữ liệu trong tập tin bên ngoài, và mã kiểm thử tự động của chúng ta vẫn được giữ nguyên.

Một ưu điểm khác là, khả năng sử dụng một kịch bản kiểm thử cho nhiều dữ liệu khác nhau. Ví dụ như, bạn đang làm một kịch bản đăng nhập hệ thống với 100 user. Bạn có thể viết 1 đoạn mã và một tập tin lưu trữ thông tin của 100 user. Sau đó, bạn chỉ cần thực thi 1 lần, và đi qua cả 100 bộ dữ liệu. Bạn dễ dàng phát hiện, với kiểu dữ liệu nào thì đoạn mã Fail. Đây cũng là một thế mạnh khi bạn đang làm kiểm thử phủ định – Negative Test.

Data driven test automation framework is focused on separating the test scripts logic and the test data from each other. Allows us to create test automation scripts by passing different sets of test data. The test data set is kept in the external files or resources such as MS Excel Sheets, MS Access Tables, SQL Database, XML files etc., The test scripts connect to the external resources to get the test data. By using this framework we could easily make the test scripts work properly for different sets of test data. This framework significantly reduces the number of test scripts compared to module based framework.

This framework gives more test coverage with reusable tests and flexibility in execution of tests only when required and by changing only the input test data and reliable in terms of no impact on tests by changing the test data but it has its own drawbacks such as testers who work on this framework needs to have hands-on programming knowledge to develop test scripts

4. KEYWORD-DRIVEN FRAMEWORK

Keyword driven là một dạng mở rộng của Data driven framework, nó còn được gọi với một tên khác là table-driven. Đối với hướng tiếp cận này, các test data cũng được tách khỏi các test script, và thêm vào đó các giá trị keywork của các aciton được lưu trữ trong file database bên ngoài. Các key word này chính là các hướng dẫn để xác định các action nào sẽ cần được thực hiện để test ứng dụng.

Đối với keyword driven framework, không yêu cầu quá cao đối với kỹ năng của người tạo các test cript.

Framework này cũng giúp cho các test cript của chúng ta dễ đọc hơn.

Test Automation Frameworks 7

Thêm một ví dụ để các bạn có thể hiểu hơn về framework này nhé!

Ex: Mình có một test case theo keyword driven testing framework như sau:

Test Automation Frameworks 8

Như bảng dữ liệu trên, ta có cột keywork với các giá trị như login, clickLink và verifyLink. Tùy thuộc vào tính chất của ứng dụng, thì các keyword sẽ được gọi và sử dụng tương ứng. Các keyword này có thể được gọi đến và sử dụng nhiều lần trong quá trình thực hiện test. Cột Locator/Data là giá trị locator của phần tử trên màn hình hoặc các test data cần truyền vào cho phần tử ấy.

 

Khuyết điểm của mô hình này là, bạn cần phát triển các từ khóa cho các chức năng khác nhau. Trong một dự án lớn, có thể có rất nhiều từ khóa mà bạn cấn phải nhớ và tổ chức nó hợp lý. Bản thân việc này có thể sẽ làm một công việc nặng nhọc cho quá trình phát triển kiềm thử tự động.

Ở vài trường hợp phức tạp, khi mà các đối tượng UI không thể được xác định dễ dàng, chúng ta phải sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để xử lý, mô hình này không hữu dụng cho lắm.

Mô hình hướng từ khóa là một mô hình ưa thích của nhiều kỹ sư kiểm thử tự động. Robot Framework – công cụ kiểm thử tự động được phát triển bởi Google – là một công cụ phổ biến đi theo hướng từ khóa. Những công cụ đi theo hướng từ khóa này còn có Test Architect hay Katalon Studio

It is also known as table-driven testing or action word based testing. In Keyword-driven testing, we use a table format to define keywords or action words for each function or method that we would execute. It performs automation test scripts based on the keywords specified in the excel sheet. By using this Framework, testers can work with keywords to develop any test automation script, testers with less programming knowledge would also be able to work on the test scripts. The logic to read keywords and call the required action mentioned in the external excel sheet is placed in the main class. Keyword-driven testing is similar to data-driven testing.

Even though to work on this framework doesn’t require much programming skills but the initial setup ( implement the framework) requires more expertise.

5. Hybrid Testing Framework

Cái tên nói tên tất cả, hybrid test framework là sự kết hợp giữa hai hoặc nhiều các loại framework trên. Điểm cộng lớn ở đây chính là việc phát huy các ưu điểm của các framework mà nó kết hợp sử dụng.

Test Automation Frameworks 9

Ví dụ, một hybrid có sự kết hợp giữa common library cùng với một kho dữ liệu test là các dữ liệu đầu vào/ra và các action keyword, lúc này mỗi bộ trong kho dữ liệu sẽ bao gồm tên của đối tượng, mô tả, action keyword, UI locator và test data tương ứng.

Test Automation Frameworks 10

Đối với hybrid thì các công việc ban đầu có thể phức tạp hơn đối với các hướng tiếp cận là các framework phía trên, nhưng nếu như sự cân bằng giữa các framework được kết hợp được đánh giá và thực thi cẩn thận thì nó lại có một sự linh hoạt rất cao đối với việc nâng cấp và bảo trì project.

Hybrid Test automation framework is the combination of two or more frameworks mentioned above. It attempts to leverage the strengths and benefits of other frameworks for the particular test environment it manages. Most of the teams are building this hybrid driven framework in the current market.

6. Behavior Driven Development Framework

Behavior Driven Developmet Framework viết tắt là BDD, framework này không giống như các framework đã kể trên, mục đích của nó là tạo điều kiện cho các bên liên quan trong quy trình phát triển phần mềm như: Business Analysts, Developers, Testes… có thể tiếp cận với các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm sớm nhất có thể. Điều này đòi hỏi sự hợp tác cao giữa team DEV và team test.

Kết quả hình ảnh cho BDD

Vấn đề trọng tâm đối với framework này đó là việc sử dụng các ngôn ngữ non-technical, semi-formal, hay dễ hiểu hơn là nó sẽ gần giống với ngôn ngữ tự nhiên mà chúng ta vẫn thường sử dụng để mô tả các test case theo hướng hành vi của người dùng. Có một số công cụ hỗ trợ chúng ta trong việc này như Cucumber hay Jbehave, Rbehave…

Trên đây là những tìm hiểu của mình về các loại test automation framework thường hay gặp, nội dung trong bài được lược dịch từ nhiều nguồn trên Internet, nếu có thiếu sót rất mong nhận được sự góp ý của các bạn

http://www.softwaretestingmaterial.com/types-test-automation-frameworks/
https://vananhtooo.wordpress.com/2017/10/09/mot-so-test-automation-framework-thuong-gap/
[Exp 08] – Những loại framework cho kiểm thử tự động

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s